O charizme

Projekt optickej siete novej generácie
vznikal za podpory viacerých dodávateľov, z ktorých za hlavného možno označiť spoločnost OptoNet Communication, spol. s r.o. Hlavný projektant tejto spoločnosti bol zároveň autorom projektu optickej FTTH siete pre mesto Bánovce nad Bebravou. Pri výbere, ktorý spôsob výstavby optickej siete zvoliť, sme brali do úvahy rôzne aspekty. Na základe zámeru využitia budovanej infraštruktúry pre potreby šírenia signálu káblovej TV, internetu, hlasových služieb a pre budúce účely, ako je napríklad mestský kamerový dohľadový systém, riadenie technologických jednotiek, diaľkových odpočtov, telemetrie apod. bol pre projekt vybratý model Active Optical Network. Poskytuje väčšiu flexibilitu tiež v škálovateľnosti, možnosti distribuovaného modelu riadenia a v neposlednej rade nie je obmedzený technologickými hranicami „multipoint“ technológií, a preto je otvorenejší k novým, zatiaľ nedefinovaným aplikáciám. Za účelom šetrnosti k optickým vláknam sú v projektu navrhnuté tzv. „bidirection“ aktívne prvky, teda prvky, pre ktorých obojsmernú fullduplexnú prevádzku postačí jediné optické vlákno.

Názov optickej siete Charizma®
vznikol z dôvodu potreby odlíšenia sa od konkurencie v našom meste, ktorá sa snažila napodobňovať našu reklamu a parazitovať na nej. Pri hľadaní názvu siete sme vyberali z viacerých alternatív. Zvíťazilo pomenovanie „Charizma“, najmä kvôli analógii k významu tohto slova s vyžarovaním svetla, príťažlivosťou, vzácnymi schopnosťami, pozitívnou energiou, zvádzaním apod. To všetko má naša optická sieť v sebe, treba vyskúšať a presvedčiť sa :o) Snažili sme sa k názvu prispôsobiť aj logo siete, ktoré spolu s jedinečným typom písma navrhol akademický sochár Miroslav Tomaška. Názov a logo optickej siete Charizma® vo viacerých textových a grafických verziách je registrované Úradom priemyselného vlastníctva SR.výber televízie