dostupnosť siete


Budovanie optickej FTTH siete je veľmi časovo aj finančne náročné, a preto vás chceme požiadať o strpenie, pokiaľ vo vašom bytovom dome ešte nie je pripojenie vybudované. Zároveň ale musím upozorniť, že nebudujeme sieť svojvoľne ako iný operátor v našom meste, ale vždy len so súhlasom vlastníka nehnuteľností – teda v súlade so zákonmi SR.


Pre zistenie, či je vo vašom bytovom dome pripojenie k optickej sieti Charizma® už dostupné zadajte prosím názov vašej ulice a popisné číslo (informácie nemusia vzhľadom k rýchlemu rozširovaniu siete zodpovedať skutočnosti, pre overenie dostupnosti volajte na tel.č. 760 4980):


ULICA:  


ČÍSLO:  


            výber televízie