Chcete mať Charizmu?

Nech sa páči...

Na pripojenie k optickej sieti Charizma® je nutné:

vybudovať vnútorné optické rozvody po bytovom dome. Ide o uchytenie vertikálneho žľabu rozmeru 4x4cm prechádzajúceho cez jednotlivé podlažia s rozvetvením do horizontálnych žľabov rozmeru 1,8 x 1cm po stropoch k jednotlivým bytom. Do žľabov sú zatiahnuté optické vlákna pre pripojenie jednotlivých bytov.

pripojiť bytový dom k vonkajším rozvodom optickej siete Jedným prierazom (priemer do 2,5 cm) privedieme do suterénu vášho bytového domu optický kábel, ktorý následne spojíme s vnútornými rozvodmi.

Práce uvedené v bodoch 1 a 2 vykonáme pre každý bytový dom, ktorý prejaví záujem, BEZPLATNE, na náklady našej spoločnosti.

prejaviť záujem – ozvať sa nám! Kontaktné údaje na prevádzkovateľa siete nájdete v sekcii KONTAKTY. Pokiaľ sú vo vašom bytovom dome už vybudované vnútorné rozvody a aj pripojenie na vonkajšie rozvody, je pripojenie vašej domácnosti k optickej sieti Charizma® otázkou 2-3 dní. Technici si s vami najskôr dohodnú termín obhliadky a následne i termín samotnej inštalácie pripojenia vo vašom byte. Montáž trvá zvyčajne cca 1,5 až 2 hodiny. Po ukončení montáže máte okamžite prístup ku všetkým objednaným službám siete.výber televízie