AKTUALITA:
01.07.2014Príďte si k nám po tablet!
Pre nových aj existujúcich zákazníkov sme pripravili špeciálnu letnú akciu, v ktorej získa každý záujemca tablet podľa vlastného výberu...
Tablety máme pripravené pre každého nového aj existujúceho zákazníka, ktorý sa rozhodne využívať naše služby s ročnou viazanosťou resp. si predĺži viazanosť zmluvy minimálne o jeden rok.
Bližšie info v sídle spoločnosti - tešíme sa na vašu návštevu :)
výber televízie