AKTUALITA:
22.08.2012Nová TV DAJTO v našej ponuke
Od dnešného dňa je dostupná nová TV stanica DAJTO v našej ponuke v káblovej TV ako i v digitálnej TV.Program TV DAJTO nemusíte na TV prijímačoch ladiť samostatne, vysiela na rovnakom kanáli ako predtým TV Patriot.
výber televízie