AKTUALITA:
12.02.2008Mesto Bánovce n.B. sa dočkalo - optická FTTH sieť v prevádzke
Od roku 1997, kedy sme ako internetový provider v meste Bánovce n.B. začínali, sme prešli všetkými technológiami, ktoré telekomunikačný trh na pripojenie k internetu ponúkal. A tak

sme za 10 rokov našej činnosti akosi prirodzene dospeli do štádia, keď pod tlakom požiadaviek zákazníkov, náročnosti multimediálnych aplikácií a kombinácii rôznych služieb (tripleplay), bolo nutné vytvoriť konečne plnohodnotnú sieť pokrývajúcu všetky požiadavky súčasných, ale aj budúcich telekomunikačných aplikácií. V roku 2007 sme sa preto rozhodli vybudovať na území mesta plne optickú sieť novej generácie, označovanú aj ako FTTH (fiber to the home) - teda aktívnu optickú sieť založenú na dotiahnutí optického vlákna priamo až do bytu zákazníka. Už koncom roka 2007 sa nám podarilo pripojiť k funkčnej časti siete prvého testovacieho zákazníka. V roku 2008 pokračuje budovanie siete po území celého mesta, a tak veríme, že čoskoro budeme môcť poskytnúť kvalitný signál káblovej televízie, vysokorýchlostný internet, hlasové a ďalšie služby čo najväčšiemu počtu našich spoluobčanov...

Bc. Adrián Mokriš, konateľ spoločnosti

výber televízie